TEAMWORK VS FIGHTWORK - TEMAMØDE, INDLÆG & SEMINAR

mentale-sundhed-nysgerrig-bedre-trivsel-stoerre-arbejdsglaede-bedre-faellesskab-bedre-tvaerfaglige-samarbejde-bedre-udvikling-af-vores-faglige-kvalitet-sociale-kompetencer

HENVENDER SIG TIL - De nysgerrige, Virksomheder, Erhvervsnetværk, Foreninger, Kommuner, Ledere og Medarbejdere


At være NYSGERRIG på jobbet er et valg, der udvikler din måde at se verden på, de holdninger du har og i sidste ende måden, du vælger at gøre tingene på.

 

Det at være NYSGERRIG bringer dig selv og andre til at tænke, til at mærke efter og sammen skabe mulighed for at gøre tingene på en ny forbedrende måde, når du/I tager ansvar og bidrager til fællesskabet.

Det betyder: bedre trivsel, større arbejdsglæde, bedre fællesskab, bedre tværfagligt samarbejde, bedre udvikling af vores faglige kvalitet og sociale kompetencer samt
bedre udnyttelse af hinandens tid og ressourcer.

Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld

Hvis du vil vide mere og have et par gode tips om, hvordan du er nysgerrig samt hvordan du udfordrer status quo, vanetænkning og de blinde vinkler, så tilbyder vi et inspirerende, under-holdende Quick Start Event, fx. et seminar, indlæg eller et temamøde, for dig og dine kolleger.

 

Skab grobund for en attraktiv arbejdsplads og en sundere organisations kultur med større overskud i hverdagen

Få din Teaser her - Download: Plustid Inspirerende QuickStartEvent - TEAM work vs FIGHT work (pdf - 283 kb)

 

Søger du reference til personer, der har set, hørt og oplevet et inspirerende Quick Start Event, så kontakt os. Vi hjælper gerne med at formidle en kontakt.

 

Gå fra tanker til adfærd. Vi deler viden og erfaring med alle. Kontakt os.