HVAD HØRER VI?

krise, covid-19, MODCORONA, SMARTERE, HÅNDTERING, SMITTE, ARBEJDSMIJLØ, BÆREDYGTIG, FAGLIGHED, TRIVSEL, ØKONONI, lean, trivselVi er stolte over og glade for vores kunders udtalelser.

"Har aldrig tænkt over, at brugen af oplevelses og visuel læring med en 'plusDINtid' tilgang ville kunne forenkle og bidrage til en så hurtigt og effektivt forbedringsforståelse i teamet - og dermed bedre udnyttelse af vores tid - og penge!" 

UDTALELSE FRA DIVISIONSCHEF

 

"Vi fik udfordret vores blinde vinkler ved træning af vores evner, færdigheder og kompetencer. Det var afgørende for succes med mindre afbrydelser i hverdagen."

UDTALER LEDER FRA EN MELLEM STOR ORGANISATION

 

"Jeg oplevede, at Plustid Temaoplæg ramte plet ift. retning for samarbejde, kommunikation ift. nysgerrighed og tilgang til hinanden. Så tak for det."

UDTALER TEAMLEDER - FOREBYGGELSE OG REHABILITERING

 

”Vi havde brug for at optimere vores tid, arbejdsprocedurer, virksomheds- og medarbejderkultur, med det primære fokus på generel trivsel. Vi kendte egentlig godt vores udfordringer, men manglede værktøjerne til at effektuere dem. Efter et PlusTid-forløb, er vi kommet skridtet nærmere, og er nu i gang med den forandring der skal til, for at skabe den bærende kultur, vi mener der skal etableres i vores virksomhed.”

UDTALER PROJEKT KOORDINATOR FRA MELLEMSTOR IT-VIRKSOMHED

 

"Jeg skiftede arbejde til et andet plejecenter, men ombestemte mig og kom tilbage til det plejecenter jeg forlod, kort tid efter. Hvorfor? Det andet plejecenter havde ikke Lean vogn løsningen [careservicetrolley.plustid.dk]. Derfor!"

UDTALER SOSU-ASSIST I ÆLDREPLEJEN

 

"Jeg er meget imponeret over din tilgang og viden – også på plejeområdet. Der er ikke tvivl for mig: Man skal fremme hjemligheden i de borgerettede funktioner så meget man kan, samtidig med at man konstruerer sin ”maskine” bagved så effektivt, som overhovedet muligt.

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSKONSULENT I KOMMUNEN 

 

"Når man efter mange år i praksis møder en metode, som systematisk opsamler og styrer forbedringer i huset, så er det jo dumt ikke at bruge det.

UDTALELSE FRA AFDELINGSLEDER

 

"Bæredygtig Lean med Teams, der trives. Et plejehjem er langtfra en produktionsvirksomhed, men vi har set et plejecenter som har benyttet og integreret metoden på en konstruktiv og idérig måde. Det er dygtigt og kompetent arbejde, som vi kommunalbestyrelsen skal sikre bliver udbredt ud andre steder i kommunen." 

UDTALELSE FRA KOMMUNAL SUNDHED- og OMSORGSUDVALGET

 

"Plustid udfordrede vores blinde vinkler og åbnede vores øjne. Nu tænker og handler vi på en ny måde. Det fjerner nu den dårlige samvittighed, fordi vi tidligere ikke nåede det vi skulle."

UDTALER EN PRESSET LEDER 

 

”I det offentlige har vi en forpligtelse til at finde de bedst mulige løsninger. Vores arbejde finansieres med skattekroner, og dem skal vi passe på – især i disse trange tider. Derfor handler det om at arbejde på en måde, hvor vi får mest mulig kvalitet for pengene. I den sammenhæng kan LEAN være et utroligt nyttigt værktøj".

UDDRAG AF UDTALELSE FRA DAVÆRENDE BORGMESTER JØRGEN GLENTHØJ

 

"Det giver super god mening at tænke nye plejecenterbyggeri i samspil med at tænke ambitiøs byudvikling med ind fra starten."

UDTALER KOMMUNE DIREKTØR

 

"Tak for et fantastisk seminar, hvor vi efter vores mening fik lært meget om hvor vi spilder tiden og samtidig fik et godt indblik i hvad forbedringskulturen betyder og vil kunne gøre for os. Det er jo rigtig meget - og vi glæder os til at komme videre."

UDTALER PERSONALET I EN PRIVAT SERVICE VIRKSOMHED

 

"Vi syntes det var rart at få tingene i hænderne og lære det på denne måde, med foldning af pjerrothatte og hvordan vi konkret får et effektivt samarbejde op at stå. Vi glæder os til at komme i gang med Lean og til at blive super dygtige."

UDTALER PLEJE-AFDELING I ÆLDREPLEJEN

"Det blev klart for os, at det handler om at få tydeligere indsigt i sammenhængene for at finde ind til hvor vores spildtid lå gemt."

UDTALER DISTRIKTS LEDER

 

”CareServiceTrolley løsningen (Lean Plejevogne) betyder, at jeg har alt med mig hele tiden - og så er det blevet mere hjemligt hos beboeren”.

UDTALER SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER I ÆLDREPLEJEN

 

"Jeg troede ikke at vores dårlige vaner og manglende overblik havde så stor negativ indflydelse på vores performens mål. Nu kan vi se værdien i at se hverdagens opgaver i en helhed fremfor mange af os sidder i små siloer og hytter vores eget".

UDTALER PARTNER I REGNSKABSERVICE VIRKSOMHED

 

"Plustid konsulenten kunne med sit drivende engagement og Lean pointer give os alle en aha-oplevelse over en masse små hverdags-oplevelser i arbejdet. Sund fornuft, medinddragelse, trivsel og faglighed kogt sammen med lidt Lean-tanker gav os et stort løft i hele organisationen."

UDTALER OVERORDNEDE KØKKENCHEF

 

"Bedre medicinhåndtering og personale trivsel var drivkraften i vores ønske om at skabe enklere arbejdsgange. Efter et intensivt forløb med Plustid har vi kunne se effekten. Fald i timeforbruget årligt med 5.076 timer (8,4 %). Frustrationen før vurderet til mellem 6-9, faldt til mellem 0-2. De ansatte fik én arbejdsgang, slap for afbrydelser og ventetiden ved telefonen. Opgjort i kroner vandt de mere end 800.000 om året."

UDTALELSE FRA CENTERLEDER

"Når vi arbejder med forbedringskulturen Lean fra Plustid, sker det ikke for at spare personaler, men for at spare personalets tidf, så den kan bruges sammen med boboerne".

UDTALELSE FRA TVÆRGÅENDE SYGEPLEJESKE

 

"Med et meddrivende engagement om bæredygtig forbedringskultur - med Lean pointer, gav os alle en aha oplevelse over en masse af vores små hverdagsoplevelser i arbejdet."

UDTALER OVERORDNEDE CENTRALKØKKENCHEF

 

"Mere tid til det hyggelige og det gode måltid - det blev starten på en interessant rejse med Plustid. Ved at ændre på hvordan man håndterede service og logikken i borddækning og afrydning, opnåede vi 44% færre håndteringer og 57% mindre transporttid i vores arbejdsgange. Ikke nok med det, rent hygiejnemæssigt gik vi fra at berøre servicet 7 gange 'på vej til bordet' til kun at røre det én gang – nemlig når servicen blev sat på selve bordet. Måltiderne er nu gode begivenheder uden uro og stress - for beboerne og personalet."

UDTALER LEDER I ÆLDREPLEJEN

"Plustid's seminar gav medarbejderne en ide om, at det havde stor betydning for tiden, hvordan man udførte arbejdet. Der blev draget paralleller til deres eget daglige arbejde og viste på den måde, at det godt kan lade sig gøre at arbejde smartere i dagligdagen også, så vi på den måde kan få mere tid sammen med beboerne."

UDTALER CENTERLEDER I ÆLDREPLEJEN

 

"En fantastisk oplevelse at få viden og indsigt i hvordan vi let har kunnet få bedre styr på vores depotvarer - og dermed sparede en masse tid og penge. Havde ikke opnået de samme resultater uden Plustids hjælp".

UDTALER HJEMMESYGEPLEJESKE 

 

"Konsulenterne udfordrede vores blinde vinkler og med Lean tankegangen planlægger vi bedre og gør tingene mere effektivt. Det har givet hurtigere arbejdsgange på mange måder og sænket sygefraværet, formentlig fordi den enkelte har fået større indblik - og indflydelse på - sin egen og afdelingens samlede dagligdag."

UDTALER AFDELINGSLEDER I ÆLDREPLEJEN

 

"Efter 9 måneders brug med ServiceTrolley løsningen, viser det sig, at vi også har opnået en besparelse på forbruget af linned. Vi har halveret vores linnedforbrug i kroner og øre. Det handler både om personalets øgede fokus på at undgå spild, men også om, at vi ikke længere har små 'sikkerhedsdepoter' rundt omkring."

UDTALER PLEJECENTERLEDER

 

"Nu har vi et lager med f.eks. plastbandager med os på en vogn [CareServiceTrolley konceptet], når vi er på runde hos beboerne. Før skulle vi huske alting, og hvis vi havde glemt noget, måtte vi tilbage og hente det på depotet. I dag sparer vi mange skridt [tid] frem og tilbage, og vi kan derfor tilbringe en større del af vores tid hos beboerne."

UDTALER SOSU-ASSISTENT I ÆLDREPLEJEN

 

"Arbejdet med forbedringskulturen [bæredygtig Lean] har vist mange resultater. Det mest i øjnefaldende er at vi har 12% mere til til pleje og samvær med boerne og samtidig mindre sygefravær hos de ansatte."

UDTALER FORSTANDER I ÆLDREPLEJEN

  

"En synliggøreles af organisationens potentialer gav os lang større forståelse og et stort løft i at se hverdagen på en ny måde. Fremover vil fagligheden kunne udnyttes bedre - med mere plads til økologisk madproduktion."

UDTALER OVERORDNEDE CENTRALKØKKENCHEF

 

"Takket være at blevet udfordret i måden at tænke på og hvordan vi organiserer vores tid på, er vores ledermøder - og hverdagen - nu blevet mere effektiv".

UDTALER SALGSDIREKTØR I SERVICEBRANCHEN

 

"Afbrydelserne og fejl i vores medicindosering er reduceret til næsten nul!. Det er helt vildt, hvor det har lettet vores samvittighed og fjernet vores frustrationer".

UDTALER AFDELINGLEDER OG SYGEPLEJESKE I ÆLDREPLEJEN

 

"Vi skal jo forvalte det offentliges penge bedst muligt, og vi skal sørge for, at borgerne har de bedst mulige rammer. Beslutningen om at søsætte implementeringen af en bæredygtig forbedringskultur blev motiveret ud fra at minimere spildtid, skabe strukturerer og forenkle indkøb. De nye arbejdsgange skulle skabe mere trivsel hos personalet, samt mere tid til borgerne - og det har vi fået."

UDTALER DISTRIKTSCHEF I ÆLDREPLEJEN

  

"Det er en god arbejdsplads og et meget udviklende sted at være ansat. Vi har et godt samarbejde med mange pårørende til beboerne, og så har Lean fra Plustid givet en bedre dagligdag for både beboer og os ansatte."

UDTALER SOSU ASSISTENT FRA ÆLDREPLEJEN

 

"Jeg ønskede at skabe mere sammenhæng for personalet og give dem en klar struktur, så de blev mindre i tvivl om, hvem og hvordan man skulle udføre hverdagens rutiner."

UDTALER UNDERDIREKTØR I PRIVAT VIRKSOMHED

 

"Troede ikke det var muligt. Men på bare fire måneder har arbejdet med bæredygtig forbedringskultur - leveret af erfarende konsulenter - effektiviseret og vendt op og ned på arbejdsgangene - og så på den gode måde. Penge er der blevet flere af, fordi madspildet er blevet minimeret. Det betyder flere muligheder for os".

UDTALER KØKKENLEDER FRA ÆLDRE-PLEJECENTER

 

"Nu har vi fået mere tid til vores kerneopgaver takket være vores ledere og medarbejdere har lært at finde spildtiden i vores hverdag".

UDTALER DISTRIKTSCHEF I ÆLDREPLEJEN