Væk med MEDICIN UTH'er - Bedre medicinhåndtering

medicinhåndtering, UTH, patientsikkerhed, medicingivning, dosering, lean, nlp, bæredygtig, gevinst, adfærd, team, læring, udfordre, videndelerForestil dig en verden, hvor tiden til medicindosering er reduceret væsentligt, tilsynsrapporten er anmærkningsfri og utilsigtet hændelser (UTH'er) reduceret til et minimum - eller hører fortiden til.

 

Styrk patient sikkerheden

Det kan blive virkelighed, når en forbedrings proces med afsæt i en bæredygtig Lean tankegang i forhold til personalets arbejdsgange og -adfærd, er gennemført. Som del af processen gøres retningslinjer nærværende og let forståelige - med ejerskab.

 

Ifølge Dansk Patientsikkerhedsdatabase årsberetning 2018 udgivet april 2019 var der næsten 200.000 rapporter om utilsigtede hændelser (UTH'er) afsluttet i Dansk Patientsikkerheds databasen.

 

Undgå en UTH - stræb efter fejlfri medicinhåndtering

Grundlæggende betyder arbejdet med en forbedrings proces i forhold til en medicin håndtering, at den gøres mere sikker og robust i forhold til omverden, medarbejder og borger, så medicingivere og medicinmodtager kan føle sig mere trygge i hverdagen.

 

Forbedrings processen designes typisk udfra eksisterende forhold på plejecentret og gennem en balanceret og metodisk implementering, indarbejdes en værdiskabende kultur.

 

NYSGERRIG? Gå fra tanker til adfærd. Vi deler viden og erfaring med alle. Kontakt os.