Fremtidens driftsoptimeret plejecenter skaber tryghed

Til alle nysgerrige indenfor sundheds-, pleje- og omsorgs sektoren.

 

Når fremtidens sundheds-, pleje- og omsorgssektorens boliger skal bygges, bygges om eller indrettes, er det enestående mulighed for borgere, deres pårørende, personalet og driftsøkonomien at tænke bæredygtig Plustid Lean ind sammen med en arkitektonisk helhedsløsning.

 

Gennem et værdiskabende samarbejde med fokus bæredygtig driftsoptimering, opnår ledelse, teams og personaler samt bygherrerådgivere og arkitekter effektive og trimmet arbejdsgange for personalet samtidigt med, at der i høj grad er hjemligt i borgers hjem.

 

DET BEDSTE STED AT BO OG ARBEJDE

plustid lean, Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

 

plustid lean, Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Plustid har igennem en længere periode og i forskellige sammenhænge bidraget med viden, erfaring og indsigt til fremtidens Lean driftsoptimerede plejecenter.

 

Det har konkret resulteret i en række implementeringsløsninger i samarbejde med bl.a. Frederiksberg Kommune, Greve Kommune, Altiden, OK-Fonden samt en række arkitektfirmaer.

 

I forhold til plejecentret Akaciegården bistod vi med ekspertise i forbindelse udvælgelsen af bygge vinder projektet 'Det nye Akaciegård', i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune.

 

Vi mener, at der bør tilstræbes de bedste forudsætninger for god balance mellem samfundets krav til opretholdelsen af faglig omsorgsfuld pleje og borgertid.

 

For personalerne betyder det arbejdsprocesser, som er top trimmet, inden plejecentret åbner dørene for borgerne. Det bedste grundlag for det bedste sted at bo og arbejde.

 

plustid lean, Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Plustid bidrager med erfaring, viden og indsigt i bæredygtige og effektive Lean viden i forbindelse med opførelse af nye- eller ombygning af byggeri i sundheds-, pleje-, og omsorgssektoren.

 

Bidraget omfatter typisk rådgivning, Tema-seminar, idékatalog til kravspecifikation, inspirationsmøder, analyser, vurderinger og udvælgelse.

 

Effekten af Plustid's bidrag opnår man ikke kun i bedre produktivitet og lønsomhed, men også større mulighed for fleksibilitet i forhold til optimering af f.eks. demensindretning og rehabiliterende omgivelser.  

 

Driftsoptimering, plejecenter, ældreplejen,Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

 

Læs LinkedIN Posten - Det var en stor ære og fornøjelse at møde H.K.H Kronprinsesse Mary, Norges Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Danmarks Erhvervsminister Simon Kollerup og blive inviteret til at præsentere Plustids bidrag til fremtidens robuste sundhedsvæsen

Download: Plustids bidrag til Fremtidens robuste sundhedsvæsen OLSO - NORGE

 

PLUSTID BIDROG MED KUNDE-CASE
I CEPOS LEAN BOG

cepos, Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

"Hvis man gør som de bedste, er det muligt at forbedre resultaterne af den offentlige virksomhed i et omfang, der svarer til ny tilførsel af 25-50 mia. kroner".

 

Skriver Bent Christensen i hans bog med titlen: LEAN En anderledes vej til store produktivitetsstigninger i den offentlige sektor, med et forord af Lars Barfoed og et efterord af Bertel Haarder. Bogen udgivet af CEPOS. 

 

På seminaret, hvor Bent Christensens bog havde premiereudgivelse, blev budskabet gjort klart, at LEAN tankegangen ikke handler om besparelser, men at optimere eksisterende ressourcer i det offentlige system. Med udgangspunkt i konkrete og veldokumenterede eksempler fra uddannelsessektoren, ældreplejen, sundhedsvæsnet og det private erhvervsliv, fortæller Bent Christesen i bogen af det offentlige sektor kan forbedres for rigtig mange mia. kr.

 

Det vil samlet set betyde driftseffektivitet i mange millioner-klassen for samfundet, hvis man tænker fremtidens plejecenter med bæredygtig Plustid LEAN ind som en innovativ drivkraft, før den første arkitektstreg bliver sat.

 

Inspiration. Læs links til artikler, udgivelser og løsninger her:

 • Vi siger endnu engang tusind tak til Jeff Kirk Svane og Line Sørensen for invitationen til at deltage som en del af den danske delegation sammen med #DenDanskeAmbassade på #Plattformdagene 1. og 2. juni 2023 i den smukke by Trondheim i Norge.
 • Lettere arbejdsdag uden afbrydelser for medarbejdere i ældreplejen!
 • Når vi spørger personalet på plejecentre, hvornår de selv synes, de spilder deres tid, så svarer de ofte: ”Når der ikke er fyldt op på boligen!”
 • Rumsans.dk - Force4Architects
 • Er du træt og udmattet af det evige pres for at finde BESPARELSER og løsninger på PERSONALEMANGLEN?
 • Debatten har været i fuld gang hele sommeren. Bl.a. har man kunnet høre: ”I fremtiden vil der mangle både penge og hænder i den offentlige sektor, og det vil gå ud over velfærden.”
 • Kan nytænkning i arkitekturen skabe flere "varme hænder" til fremtidens plejecentre?
 • Få mere ud af de ressourcer jeres organisation allerede har.
 • LEAN skaber mere tid til beboere på plejecenter
 • Artikel - Akaciegården Rum og sans
 • Akaciegården genopstår om et år
 • Arbejdsborde & depoter som mobile møbler med Care Service Trolley

 

 

 

Med Care Service Trolley-løsningen styrkes ressourcerammerne for BEMANDING og optimerer arbejds-FLOWET ift. tid, ressourcer og information/dokumentation. En professionel og kreativ LEAN løsning, som bidrager til tryghed og sikkerhed hos frontpersonalet i sundheds-, pleje-, og omsorgsområdet for hhv. primære sektor og sekundære sektor.

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

 

Vi deler vores mere end 17 års viden, indsigt og erfaring fra sundheds-, pleje-, og omsorgssektoren i forhold til med Plustid Lean, med alle. Kontakt os