Let pleje & sygeplejen med innovative mobile møbler 

 

 

Med Care Service Trolley-løsningen styrkes ressourcerammerne for BEMANDING og optimerer arbejds-FLOWET ift. tid, ressourcer og information/dokumentation. En professionel og kreativ LEAN løsning, som bidrager til tryghed og sikkerhed hos frontpersonalet i sundheds-, pleje-, og omsorgsområdet for hhv. primære sektor og sekundære sektor.

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

 

Hvad har du gjort for at holde på dine fagpersonaler?

Skab en lettere arbejdsdag uden afbrydelser for personalerne i ældreplejen!

Som plejepersonale kan man opleve, at der går meget tid med at flytte sig. Man flytter sig efter plejeartikler og udstyr, dække ind for flere pga. personalemangel, tidsfrister for medicin - og meget mere. Dagen kommer til at føles fuld af afbrydelser og presset – og der er ikke meget plads til ro, sammenhæng og ældreomsorg.

På et nyt plejecenter på Frederiksberg har de løst udfordringen! De har tilrettelagt den daglige arbejdsgang, så driften kører bedre og arbejdet er blevet lettere for personalet. Lyder det for godt til at være sandt? Det er det bestemt ikke. 

Sådan hér har de løst problemet:

🙂 Personalet har fået plejeborde, som er indrettet specielt til den opgave, de skal løse.

🙂 Plejeartikler og udstyr følger med personalet rundt til beboerne, så det ikke længere er nødvendigt at tage de mange ture til depotrummet.

🙂 Det giver mere plads til hjemlige forhold i boligerne, fordi der ikke skal opbevares udstyr hos beboerne selv.

🙂 Det giver mere tid til den ekstra omsorg, de ældre kan have brug for.

🙂 Det er langt nemmere at planlægge arbejdsgangen med de hænder, der er til rådighed.

🙂 Driften er optimeret og pengene er sparet på bundlinjen.

 

Hvorfor er problemet så stort? Fordi det skaber flere af slagsen….

 

😒 SPILDTID væk fra borgeren.

 

😒 Spirende (og smitsom) frustration hos personalet.

 

😒 Hamstringsadfærd.

 

😒 Ophobninger af forbrugsartikler alle steder - og det koster dyrt!

Sådan hér har flere af dine kolleger i ældreplejen løst problemet:

🙂 Personalet har fået et rullende depot-møbel, som har ALLE pleje- og forbrugsartikler i armslængde.

 

🙂 Ingen unødige forbrugsartikler fylder på boligerne betyder mere hjemligt.

 

🙂 Det sparer personaletimer, økonomi og giver typisk en lager- og pladsreduktion på omkring 66% eller mere (bare rolig, det kan vi dokumentere).

 

🙂 Efter endt vagt fylder personalet det rullende depot op og sætter det på plads. Så er det klar til næste kollega - som kan møde op til endnu en vagt uden afbrydelser.