PLUSTID // LÆRINGSFORLØB

team-work, fight-work, Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld

Med en ABCD Case-orienteret oplevelseslærings-model arbejder vi med en situationsbestemt anvendelse af teori og praksis  

Vi ved det kræver vilje og styrke, både fra ledere, medarbejdere og rådgivere, at forbedre eksisterende sædvaner og erstatte dem med ny praksis med opbygning af hensigtsmæssig adfærd og indretninger integreret ind i en travl hverdag.

 

Vi arbejder med ABCD Case-orienteret oplevelseslærings-model opdelt i flere faser og tempi med afsæt i CASE fra et eksisterende fokusområde. Den bygger på en Top Down beslutning og en Bottom Up implementering.

 

For alle områder arbejdes der med afklaringsfase, designfase, lokal kickoff og endelig en eksekvering. Det sikrer et projektforløb, der går hånd-i-hånd med de klare mål, ejerskab og en vedvarende effekt.

 

BYGGER PÅ ET TRAIN-THE-TRAINER KONCEPT, DER SIKRER TALENTUDVIKLING MED EFFEKT

Med afsæt i en ABCD-udrulnings-model har vi fokus på et Train-the-Trainer koncept, hvor der i udrulningsprocessen er indbygget en talentudvikling for alle ledere, Teams og medarbejdere. Talentudviklingen sikrer en bæredygtighed i nytænkningen og et motiveret mindset, og ejerskab med effekt. 

team-work, fight-work, Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld